4 اطلاعیه بروزرسانی و تخفیف‌های ویژه سایت :
16 مورد یافت شد
استراتژیهای رفع نیاز بازار

استراتژیهای رفع نیاز بازار در کسب و کار

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
111
توضیحات بیشتر
فروش محصولات با استراتژی اولین و بیشترین

بازاریابی و فروش محصولات با استراتژی اولین و بیشترین

3 رای 3 votes, average: 4٫33 out of 53 votes, average: 4٫33 out of 53 votes, average: 4٫33 out of 53 votes, average: 4٫33 out of 53 votes, average: 4٫33 out of 5
137
توضیحات بیشتر
منحرف کردن رقبا در کسب و کار

روشهای منصرف و منحرف کردن رقبا در کسب و کار

3 رای 3 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 5
206
توضیحات بیشتر
جایگاه سازی

جایگاه سازی و استراتژی های جایگاه سازی

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
136
توضیحات بیشتر
مقاله کسب مزیت رقابتی

کسب مزیت رقابتی

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
110
توضیحات بیشتر
مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار چیست؟ (sustained competitive advantage)

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
138
توضیحات بیشتر
ایجاد مزیت رقابتی

ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
118
توضیحات بیشتر
تحلیل رقابتی بازار

تحلیل رقابتی بازار

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
92
توضیحات بیشتر
بررسی دلایل خرید مشتریان

بررسی دلایل خرید مشتریان

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
141
توضیحات بیشتر
آموزش بازاریابی مشتری محور

بازاریابی مشتری محور

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
138
توضیحات بیشتر
شناسایی بازار

تحلیل و شناسایی بازار در بازاریابی

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
85
توضیحات بیشتر
شروع کسب و کار

سوالات اساسی برای شروع کسب و کار و بازاریابی برای آن

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
83
توضیحات بیشتر
تحول کسب و کار

روش های تحول کسب و کار

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
119
توضیحات بیشتر

چهار اصل استراتژی بازاریابی

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
94
توضیحات بیشتر
بازاریابی موفق

اصول ۴تایی در بازاریابی – چهار روش بازاریابی موفق

3 رای 3 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 5
89
توضیحات بیشتر
کسب و کار از دید بازاریابی

هدف اصلی کسب و کار از دید بازاریابی

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
100
توضیحات بیشتر