4 اطلاعیه بروزرسانی و تخفیف‌های ویژه سایت :
182 مورد یافت شد
قالب های مارکت

قالب وردپرس فروشگاهی های مارکت

5 رای 5 votes, average: 4٫40 out of 55 votes, average: 4٫40 out of 55 votes, average: 4٫40 out of 55 votes, average: 4٫40 out of 55 votes, average: 4٫40 out of 5
384
توضیحات بیشتر
افزونه PB SEO Friendly Images

سئو تصاویر وردپرس PB SEO Friendly Images

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
80
توضیحات بیشتر
افزونه Easy Pricing Tables

ساخت جدول قیمت در وردپرس با افزونه Easy Pricing Tables

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
62
توضیحات بیشتر
افزونه TablePress

ساخت جدول در وردپرس با افزونه TablePress

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
63
توضیحات بیشتر
استراتژیهای رفع نیاز بازار

استراتژیهای رفع نیاز بازار در کسب و کار

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
53
توضیحات بیشتر
دانلود به ازای دریافت ایمیل

راه اندازی دانلود به ازای دریافت ایمیل

3 رای 3 votes, average: 3٫67 out of 53 votes, average: 3٫67 out of 53 votes, average: 3٫67 out of 53 votes, average: 3٫67 out of 53 votes, average: 3٫67 out of 5
135
توضیحات بیشتر
فروش محصولات با استراتژی اولین و بیشترین

بازاریابی و فروش محصولات با استراتژی اولین و بیشترین

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
63
توضیحات بیشتر
منحرف کردن رقبا در کسب و کار

روشهای منصرف و منحرف کردن رقبا در کسب و کار

3 رای 3 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 5
145
توضیحات بیشتر
جایگاه سازی

جایگاه سازی و استراتژی های جایگاه سازی

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
63
توضیحات بیشتر
مقاله کسب مزیت رقابتی

کسب مزیت رقابتی

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
51
توضیحات بیشتر
مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار چیست؟ (sustained competitive advantage)

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
67
توضیحات بیشتر
ایجاد مزیت رقابتی

ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
63
توضیحات بیشتر
تحلیل رقابتی بازار

تحلیل رقابتی بازار

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
54
توضیحات بیشتر
بررسی دلایل خرید مشتریان

بررسی دلایل خرید مشتریان

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
89
توضیحات بیشتر
آموزش بازاریابی مشتری محور

بازاریابی مشتری محور

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
91
توضیحات بیشتر
قالب سایت نیازمندی ها برای وردپرس

قالب سایت نیازمندی ها برای وردپرس – کلاسی پرس

4 رای 4 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 5
345
توضیحات بیشتر
شناسایی بازار

تحلیل و شناسایی بازار در بازاریابی

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
42
توضیحات بیشتر
قالب وردپرس وبلاگی مانگو

قالب وردپرس وبلاگی مانگو

4 رای 4 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 54 votes, average: 5٫00 out of 5
645
توضیحات بیشتر
شروع کسب و کار

سوالات اساسی برای شروع کسب و کار و بازاریابی برای آن

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
42
توضیحات بیشتر
تحول کسب و کار

روش های تحول کسب و کار

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
73
توضیحات بیشتر

چهار اصل استراتژی بازاریابی

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
67
توضیحات بیشتر
بازاریابی موفق

اصول ۴تایی در بازاریابی – چهار روش بازاریابی موفق

3 رای 3 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 5
52
توضیحات بیشتر
کسب و کار از دید بازاریابی

هدف اصلی کسب و کار از دید بازاریابی

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
75
توضیحات بیشتر
آموزش کسب ارزش از مشتریان

بررسی مدل فرآیند بازاریابی – کسب ارزش از مشتریان

4 رای 4 votes, average: 4٫25 out of 54 votes, average: 4٫25 out of 54 votes, average: 4٫25 out of 54 votes, average: 4٫25 out of 54 votes, average: 4٫25 out of 5
159
توضیحات بیشتر
رابطه سودمند با مشتری

ایجاد رابطه سودمند با مشتری

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
140
توضیحات بیشتر
گرایش ها و رویکردهای مدیریت بازاریابی

گرایش ها و رویکردهای مدیریت بازاریابی

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
146
توضیحات بیشتر
بهترین جایگزین گوگل آنالیتیکس

۶ جایگزین برای گوگل آنالیتیکس

4 رای 4 votes, average: 4٫00 out of 54 votes, average: 4٫00 out of 54 votes, average: 4٫00 out of 54 votes, average: 4٫00 out of 54 votes, average: 4٫00 out of 5
937
توضیحات بیشتر
طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری

طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری

3 رای 3 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 53 votes, average: 5٫00 out of 5
176
توضیحات بیشتر
مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل

استراتژیها و تکنیکهای تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل

2 رای 2 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 52 votes, average: 5٫00 out of 5
414
توضیحات بیشتر
فرآیند بازاریابی

بررسی مراحل فرآیند بازاریابی – درک بازار و نیازهای مشتری

1 رای 1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
260
توضیحات بیشتر
12345...